İstanbul Tabip Odası’ndan ‘Aile Sağlık Merkezleri’ için önlem çağrısı

İstanbul Cagaloğlu’nda basın toplantısı gerçekleştiren İstanbul Tabip Odası, Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ayakta kalmasının deprem sonrası günlerde ne kadar büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Evrensel’in haberine göre toplantının sunumunu TTB AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı gerçekleştirdi. Kırımlı, İstanbul’da 1083 ASM olduğunu hatırlatarak, “Bu ASM’lerin yüzde 33’ü 1999 öncesi, yüzde 25’i 1999-2007 yıllarında yapıldı. Yüzde 5’i ise son 5 yılda yapıldı. 2 ASM’den biri yıkık. İBB gidip öğrendiğimiz bilgilerde bununla uyumlu” dedi.

Kırımlı, “Sunum için Küçükçekmece ilçesini seçtik. İstanbul Sağlık Müdürlüğü web sitesinde Küçükçekmece ilçesinde 50 ASM olduğu bilgisi yer alıyor. 45’inin fotoğrafı var. Yani 5 tanesi kağıt üstünde ASM belli ki. Bu bölgedeki ASM’lerin çürük olduğunu biliyoruz. Buralarda çalışıyoruz” diye konuştu.

“GÜVENSİZ BİNALARDA ÇALIŞMAYA MECBURUZ”

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının deprem güvenliğini ölçmek amacıyla yapılan anket çalışması ürkütücü bir tabloyu açığa çıkardı.

Kırımlı, yapılan ankete göre ASM’lerin yüzde 32’sinin 1999 İstanbul depremi öncesinde inşa edilmiş binalarda hizmet verdiğini, yüzde 89’unun deprem dayanıklılık testi olmadığını ve test yapılanlar arasında güvenli olarak geçen bina oranının sadece yüzde 10 olduğunu belirtti. Kırımlı, “ASM binanızda deprem dayanıklılık testi yapıldı mı sorusuna yüzde 59,7 hayır cevabını verdi.. ASM binanız sizce olası bir büyük depreme dayanıklı mı sorusuna ise yüzde 59,7 hayır, yüzde 35,8 ise fikrim yok cevabını verdi” dedi.

“Olası bir deprem sonrası ASM’nizin hasar görebileceğini ya da yıkılacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 62,7’si evet cevabını verdi.

TALEPLER

Taleplerini bir kez daha yineleyen Kırımlı şunları söyledi:

  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından riskli bölgelerde ve talep edenlerden başlanarak tüm ASM binalarının deprem güvenliği sağlamak amacıyla yeterli incelemelerin ivedilikle başlatılması gerekmektedir, bu konuda başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel idareler ve meslek odalarından, diğer ilgili kurumlardan destek alınması
  • Tespit edilmiş ve edilecek olan deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi, güçlendirilmiyorsa güvenli yerlere taşınmasının sağlanması
  • Aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarına kamu kurumları aracılığı ile AFAD, UMKE gibi kuruluşlar vasıtasıyla düzenli deprem eğitimlerinin yapılması, Sağlık Bakanlığı tarafından acil müdahale ve ilkyardım eğitimlerinin verilmesinin sağlanması
  • ASM’leri ve aile hekimliği çalışanlarını içine alan bir acil eylem planının hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi
  • ASM’lerin afet sırasında ve sonrasında hizmet verecek şekilde ve acil toplanma yeri ya da sığınak gibi birimleri de içeren düzenlemeler yapılarak yeniden kurgulanması.

Kırımlı’nın sunumun ardından toplantıya katılanlar katkı sundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir